دست خط های یادگاری

به طواف اندیشه با احرام آزادی ، همه برای یافتن است و رفتن و رنه در ماندن جز پوسیدن هیچ نیست...

دست خط های یادگاری

به سراغ "من" اگر می آیید بدانید که به سراغ شیطان می آیید که "منِ فقر" همه از خصلت شیطان است ؛ اما اگر به سراغ فقیر حقیر سراپا تقصیر می آیید آهسته و آرام بیایید تا کنار سفره ی فکر و اندیشه ، لَختی گوش بکار آید و دل صفا یابد و عقل روان شود ... همه احرام آزادگی می بندیم و طواف اندیشه می نماییم تا که شاید به معراج حکمت و بهشتِ عمل نائل آیم ... کفشِ جدل و گفت و شنود را بنه که همه ثقل سفر است ...

نویسندگان

۲ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۴ ثبت شده است

آمدنت دیر شد ... او مرده است ... خرمایی بردار و در گوشه ای بنشین و فاتحه ای بخوان ...

مثل آمدنت مثل نوش داروی بعد از مرگ سهراب شد که تو نوش دارویی بعد مرگ سهراب ...

سهرابی که می گفت : و خدایی که در این نزدیکی است ... او مرد و رفت و تو به فاتحه اش

رسیدی ، تسلیت ات را قبول می کنم ... او رفت با من چه می کنی ؟ دلم را میگویم که رفته

است و من خالی ازدل و عشق و احساس مانده ام ... خالی از همه انسانیت و تو که آمدی

همه عشق و احساس و انسانیت دیدم که در این اواخر سخت کمیاب شده بود ... خوش آمدی

اما دلم رفت ...

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۵:۴۰
دست خط یادگاری

هیچ گاه در زندگی ...
زیر پایت را نگاه نکن !
وگرنه نمی توانی بپری ... !

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۵:۳۹
دست خط یادگاری