دست خط های یادگاری

به طواف اندیشه با احرام آزادی ، همه برای یافتن است و رفتن و رنه در ماندن جز پوسیدن هیچ نیست...

دست خط های یادگاری

به سراغ "من" اگر می آیید بدانید که به سراغ شیطان می آیید که "منِ فقر" همه از خصلت شیطان است ؛ اما اگر به سراغ فقیر حقیر سراپا تقصیر می آیید آهسته و آرام بیایید تا کنار سفره ی فکر و اندیشه ، لَختی گوش بکار آید و دل صفا یابد و عقل روان شود ... همه احرام آزادگی می بندیم و طواف اندیشه می نماییم تا که شاید به معراج حکمت و بهشتِ عمل نائل آیم ... کفشِ جدل و گفت و شنود را بنه که همه ثقل سفر است ...

نویسندگان

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «محاکمه» ثبت شده است

در ادامه مطلب محاکمه ی برعکس که انصافا اگر اهل انصاف باشیم و عاقلانه بیندیشیم و اهل قرون

 وسطی نباشیم که تفکر هر روز تعطیل باشد و عقل به خانه ی خاله رفته باشد ، خواهیم دید که اولین

 قدم در راه علاج مشکلات همین اصل ساده است که بجای محاکمه ی معلول ها و نالیدن از اینکه وای

 خانه ام خراب شد و در چاله افتادیم همگی اندر شبی و بشکست بر آنکه به دیوار خورد ، باید علت ها را

 محکوم کنیم و علل مشکلات را بجوییم و درصدد رفع و رجوع ریشه ای مشکلات باشیم .

دست خط یادگاری