دست خط های یادگاری

به طواف اندیشه با احرام آزادی ، همه برای یافتن است و رفتن و رنه در ماندن جز پوسیدن هیچ نیست...

دست خط های یادگاری

به سراغ "من" اگر می آیید بدانید که به سراغ شیطان می آیید که "منِ فقر" همه از خصلت شیطان است ؛ اما اگر به سراغ فقیر حقیر سراپا تقصیر می آیید آهسته و آرام بیایید تا کنار سفره ی فکر و اندیشه ، لَختی گوش بکار آید و دل صفا یابد و عقل روان شود ... همه احرام آزادگی می بندیم و طواف اندیشه می نماییم تا که شاید به معراج حکمت و بهشتِ عمل نائل آیم ... کفشِ جدل و گفت و شنود را بنه که همه ثقل سفر است ...

نویسندگان

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دبیرستان رحیمی افشار ارومیه» ثبت شده است


سلام و سلام نام نامی حضرت باری است و سلام ، که گره گشای دوستی هاست و سلام که نورانی بخش دل هاست و سلام که آغازی مجدد است بین ما و هر کس کهطالب اوییم ؛ السلام علی من الاجابت تحت قبته ... السلام علی المرمل بالدماء...

محرم 1435 هجری قمری است و ماه درس و عبرت ، درس از این همه ارادت و محبت و ولاء و عبرت از هیچ کس نه فقط و فقط از دل خودم که سخت عبرت نبین شده است ؛در باب ارباب سخن راندن دل هنرمند می خواهد و رخصت محتشم که غیر این باشد اراجیفی است بر دفترانشای بی سوادان...

دوستانی یافتم و دلهایی را دیدم و چشمانی را زیارت نمودم که همگی برایم عزیز و دوست داشتنی هستند ، اما فرصت اندک بود و حرف ها بسیار و نگاه ها همگی مهربان و من اسیر همین مهربانی ها شدم تا که امروز و توانستم سلامی عرض کنم خدمت تمام بزرگوارانی که در دبیرستان مرحوم رحیمی افشار 1 ارومیه به خدمتشان رسیدم و بحث هایی هرچند مختصر اما افق گشا و اگر توفیق باشد و دوستان طالب گفتگو در آینده بحث ها را قلمی خواهیم زد نرم و روان ...


۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۸ آذر ۹۲ ، ۲۰:۲۰
دست خط یادگاری