دست خط های یادگاری

به طواف اندیشه با احرام آزادی ، همه برای یافتن است و رفتن و رنه در ماندن جز پوسیدن هیچ نیست...

دست خط های یادگاری

به سراغ "من" اگر می آیید بدانید که به سراغ شیطان می آیید که "منِ فقر" همه از خصلت شیطان است ؛ اما اگر به سراغ فقیر حقیر سراپا تقصیر می آیید آهسته و آرام بیایید تا کنار سفره ی فکر و اندیشه ، لَختی گوش بکار آید و دل صفا یابد و عقل روان شود ... همه احرام آزادگی می بندیم و طواف اندیشه می نماییم تا که شاید به معراج حکمت و بهشتِ عمل نائل آیم ... کفشِ جدل و گفت و شنود را بنه که همه ثقل سفر است ...

نویسندگان

۳ مطلب با موضوع «آنهایی که من می شناسم» ثبت شده است

یا حق؛ جاری ننما بر قلممان جزء حق ...

برای آن‌ها ... مرتضی و روح‌الله ...

برای من اسم روح‌الله و مرتضی تداعی‌کننده مفاهیم مقدسی هستند که هیچ‌وقت نمی‌توانم خود را

 از این مفاهیم جدا ببینم، هیچ‌وقت نمی‌توانم بدون این مفاهیم زندگی کنم و آینده‌ای تهی از این

 مفاهیم برای خود ترسیم کنم و رنج و راحتی و تلاش و سرنوشت خود را در غیر این مفاهیم ببینم

 و بیابم ... مرتضی و روح‌الله برای من، منی که دهه هفتادی محسوب می‌شوم، منی که از جنگ

فقط «هیچ» را به خاطر دارم، منی که از مرز، فقط یک مفهوم انتزاعی اعتباری بلد هستم، منی که از۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ فروردين ۹۶ ، ۱۹:۴۷
دست خط یادگاری
صادق بابایی

اینکه روبروی آینه بایستی و آینه رو تماشا کنی شاید از قبیلِ "کرامات شیخ ما این است   حلوا را خورد و گفت
شیرین است " باشد و حُسن که چه بگویم ، برای اهل ادب و آداب بسا جسارت باشد ... اما اینکه آینه ای
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۲ دی ۹۲ ، ۰۶:۳۰
دست خط یادگاری

reza khodayi


"راحت نمی توانم بگویم" همین برای معرفی یک فرد کافی است و با همین جمله هزاران حرف نگفته

می گویی و اهل اشاره را همین هزار حرف نگفته بس است که فرد را کجای دلت نشانده ای ...

دست خط یادگاری