دست خط های یادگاری

به طواف اندیشه با احرام آزادی ، همه برای یافتن است و رفتن و رنه در ماندن جز پوسیدن هیچ نیست...

دست خط های یادگاری

به سراغ "من" اگر می آیید بدانید که به سراغ شیطان می آیید که "منِ فقر" همه از خصلت شیطان است ؛ اما اگر به سراغ فقیر حقیر سراپا تقصیر می آیید آهسته و آرام بیایید تا کنار سفره ی فکر و اندیشه ، لَختی گوش بکار آید و دل صفا یابد و عقل روان شود ... همه احرام آزادگی می بندیم و طواف اندیشه می نماییم تا که شاید به معراج حکمت و بهشتِ عمل نائل آیم ... کفشِ جدل و گفت و شنود را بنه که همه ثقل سفر است ...

نویسندگان

۱ مطلب در آذر ۱۳۹۳ ثبت شده است

برای ورود به مباحث مدیریتی باید دانش مدیریت را نیز بدانیم هرچند 

بعضی از افراد در سرشت خود از هنر و فن مدیریت بهره مند هستند اما

علم به علم ندارند یعنی از خود آگاهی نسبت به این توانایی غافل هستند

و توان انتقال این فن را ندارند .

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ آذر ۹۳ ، ۰۱:۳۳
دست خط یادگاری