دست خط های یادگاری

به طواف اندیشه با احرام آزادی ، همه برای یافتن است و رفتن و رنه در ماندن جز پوسیدن هیچ نیست...

دست خط های یادگاری

به سراغ "من" اگر می آیید بدانید که به سراغ شیطان می آیید که "منِ فقر" همه از خصلت شیطان است ؛ اما اگر به سراغ فقیر حقیر سراپا تقصیر می آیید آهسته و آرام بیایید تا کنار سفره ی فکر و اندیشه ، لَختی گوش بکار آید و دل صفا یابد و عقل روان شود ... همه احرام آزادگی می بندیم و طواف اندیشه می نماییم تا که شاید به معراج حکمت و بهشتِ عمل نائل آیم ... کفشِ جدل و گفت و شنود را بنه که همه ثقل سفر است ...

نویسندگان

۱ مطلب در آبان ۱۳۹۳ ثبت شده است

علامت تقسیم

در ریاضی چهار عمل اصلی را می آموزیم ضرب و تقسیم و جمع و تفریق و بعد از سیب و پرتقال

و کتاب و دفتر شروع می کنیم تا به اعداد می رسیم و بعد رفته رفته همه چیز را جمع و تقسیم و

ضرب و تفریق می کنیم تا به پول می رسیم و بعد از جمع تمام پول ها مطمئن باش هیچ گاه به

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۵ آبان ۹۳ ، ۱۶:۴۰
دست خط یادگاری