دست خط های یادگاری

به طواف اندیشه با احرام آزادی ، همه برای یافتن است و رفتن و رنه در ماندن جز پوسیدن هیچ نیست...

دست خط های یادگاری

به سراغ "من" اگر می آیید بدانید که به سراغ شیطان می آیید که "منِ فقر" همه از خصلت شیطان است ؛ اما اگر به سراغ فقیر حقیر سراپا تقصیر می آیید آهسته و آرام بیایید تا کنار سفره ی فکر و اندیشه ، لَختی گوش بکار آید و دل صفا یابد و عقل روان شود ... همه احرام آزادگی می بندیم و طواف اندیشه می نماییم تا که شاید به معراج حکمت و بهشتِ عمل نائل آیم ... کفشِ جدل و گفت و شنود را بنه که همه ثقل سفر است ...

نویسندگان

۱ مطلب در مرداد ۱۳۹۳ ثبت شده است

دلم برای کسی می سوزد ، کسی که در آغوشش بزرگ شده ام هر چند آنگونه که باید به من رسیدگی نکرد

اما خونش در رگ هایم جریان دارد و همین خون باعث پیوندی است که به آن رابطه ی خونی و نسبی گویند ...

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۲ مرداد ۹۳ ، ۰۸:۱۱
دست خط یادگاری