دست خط های یادگاری

به طواف اندیشه با احرام آزادی ، همه برای یافتن است و رفتن و رنه در ماندن جز پوسیدن هیچ نیست...

دست خط های یادگاری

به سراغ "من" اگر می آیید بدانید که به سراغ شیطان می آیید که "منِ فقر" همه از خصلت شیطان است ؛ اما اگر به سراغ فقیر حقیر سراپا تقصیر می آیید آهسته و آرام بیایید تا کنار سفره ی فکر و اندیشه ، لَختی گوش بکار آید و دل صفا یابد و عقل روان شود ... همه احرام آزادگی می بندیم و طواف اندیشه می نماییم تا که شاید به معراج حکمت و بهشتِ عمل نائل آیم ... کفشِ جدل و گفت و شنود را بنه که همه ثقل سفر است ...

نویسندگان

۱ مطلب در بهمن ۱۳۹۲ ثبت شده است
بعضی از موضوعات برای انشاء بی نهایت سخت هستند و تا آنجا سخت هستند که می توانند موضوع پایان نامه دکتری و کارشناسی ارشد باشند چه رسد به یک موضوع انشاء ساده ، یکی از این موضوعات هم این است که درباره کسی که او را نمی شناسید سخن بگویید ؟!!
آری کسیی که نمی شناسم اما سال های سال با او زندگی کرده ام و درس ها آموخته ام و در کنارش تجربه ها نموده ام و راه ها رفته ام و چاه ها دیده ام و رشد ها نموده ام ... اما او را نشناخته ام اما می خواهم درباره ی آنچه از او آموخته ام سخن بگویم ... ادامه دارد ...
۵ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۷ بهمن ۹۲ ، ۲۲:۱۱
دست خط یادگاری